İşin Geleceği

 

İşin geleceği kavramı, 21. yüzyılda meydana gelen küreselleşme, dijitalleşme, nüfus patlaması ve diğer mega eğilimlerin, sosyal ve ekonomik yaşama, dolayısıyla çalışma yaşamına köklü değişiklikler getirmesi sonucunda değişen ve gelişen dinamiklerin bütününü ele alan çatı kavramı ifade etmektedir. Bu kavram, gelecekteki işler için ihtiyaç duyulan becerilerin şekillendirilmesi, işlerin kalitesi, çalışılamayan ya da emekli olunması mümkün olmayan durumlarda sağlanan destek ve bu sonuçların hangi biçimde sonuçlandırılacağı hakkındaki temel soruları/sorunları ele almaktadır.

İşin geleceği, dijitalleşme ve otomasyonun çalışma hayatında varlığını arttırması, daha iyi işlere duyulan ihtiyaç ve sürdürülebilir bir çevre kaygıları çerçevesinde insana yakışır iş, esnek çalışma, göçmen ve mülteci hakları, iş kalitesi, becerilerin yenilenmesi, çevreye duyarlı işgücü politikaları ve sosyal diyalog alanlarında köklü bir değişim ve dönüşümü ifade etmektedir. Yukarıda sayılan tüm faktörlerin çalışma hayatına etkisinin, pek çok yeni işin ortaya çıkması ve pek çoğunun da ortadan kalkması yönünde olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, işin geleceği çalışma hayatındaki dönüşümlerin; toplumların daha parlak bir gelecek yaratması ve ekonomik güvenlik, fırsat eşitliği ve sosyal adalet sağlanması ve bunların sonucunda toplumların dokusunun güçlendirmesi ile yakında ilişkilidir. Dolayısıyla, tüm toplumlar için bu dönüştürücü değişikliklerin sunduğu fırsatların yakalanması büyük önem arz etmektedir.

Sosyal, ekonomik, çevresel ve teknolojik alanda ortaya çıkan bu gelişmelerin, önceki yüzyıllarda yaşanan gelişmelerle kıyaslandığında insanlık tarafından daha hızlı biçimde deneyimlenmesi ise bireysel ve kurumsal düzeyde çeşitli kaygılara neden olarak geleceği şekillendirmek amacıyla atılacak adımların bugünden planlanarak harekete geçilmesini hızlandırmaktadır. Bu çerçevede işin geleceği, ortaya çıkacak yeni meslekler ile yok olması beklenen meslekleri icra eden ve edecek olan işgücünün yarına hazırlanması; çalışma koşullarında meydana gelecek değişimlere karşı hazırlıklı olunmasını; dönüşümün faydasının maksimize edilirken risklerin en aza indirilmesi temeline oturtan geniş bir perdeye yayılmaktadır.

Gelecek %100 kesin olarak tahmin edilmese de gelecekte ihtiyaç duyulacak beceri türlerini gösteren bazı eğilimler bulunmaktadır. Dünya geliştikçe iş trendleri ve iş tanımları da değişmektedir. Bu bağlamda, kariyerini birkaç yıl sonra hala talep görecek işler çerçevesinde yapılandırmak önemlidir. Kariyer planlamanı yaparken aşağıda yer alan işin geleceğine ilişkin bilgi ve içeriklerden yararlanabilirsin.

 

2023 yılında LinkedIn Yükselen meslekler: Talep gören 15 pozisyon | LinkedIn

Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi » Makale » Sosyal Bilimlerde Geleceğin Meslekleri (dergipark.org.tr)

Dünya Ekonomik Forumu Mesleklerin Geleceği Raporu 2020 (Okuma Notlarım ve Yorumlarım) | LinkedIn

 

Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023, Salı