Mülakat Kılavuzu

İş Alanı, Kariyer Hedefi ve Kişisel Tanıtıma yönelik sorulabilecek örnek soruları aşağıda bulabilirsiniz:

    * Bize kendinizden bahseder misiniz? Kendinizi tanımlayın? (Güçlü ve zayıf yönleriniz)
    * Niçin bu alanda bir kariyeri/ mesleği tercih ettiniz?
    * Bu kararı vermenize ne sebep oldu?
    * Kariyerinizi bu alanda sürdürmeniz için sizi çeken nedir? (Sizi neden tercih edelim)
    * Üniversite deneyiminiz sizi iş dünyasına nasıl hazırladı?
    * Bu kariyeri seçmenize neden olan şeyler nelerdir?
    * Kendiniz için hangi kısa dönemli hedefleri koydunuz?
    * Bir anlaşmazlık karşısında mücadele edebilme yeteneğinizi nasıl değerlendirirsiniz?
    * Kariyer başarınıza hangi niteliğinizin en çok katkıda bulunacağını düşünüyorsunuz?
    * Üniversite seçiminizdeki nedenleri belirtebilir misiniz?
    * Akademik programınızın ve aldığınız derslerin kariyerinize ne şekilde fayda sağlayacağına inanıyorsunuz?

Yetkinlik Bazlı – Davranış Odaklı Mülakatlarda sorulabilecek örnek soruları aşağıda bulabilirsiniz:

İletişim:

    * Okulda sınıf arkadaşlarınız ya da öğretim elemanları ile iletişim kuramadığınızı düşündüğünüz bir olaya örnek verebilir misiniz? Sizce sorun neydi? Kendinizi ifade etmek için neler yaptınız? Sonuç ne oldu?

Takım çalışması:

    * Öğrencilik hayatınızda sınıfta birlikte proje hazırladığınız arkadaşlarınızdan biriyle anlaşamadığınız bir durumu anlatır mısınız? Çözüm için neler yaptınız?
    * Ekip olarak çalışılan proje ya da ödev çalışmalarında başarılı bir ekip üyesi olarak görüldüğünüz ve ödüllendirildiğiniz bir duruma örnek verir misiniz? Sizce başarınızın nedeni neydi?
    * Sınıf arkadaşlarınızla beraber tamamladığınız bir projeye örnek verir misiniz? Bu projedeki rolünüz neydi?

Zaman yönetimi:

    * Birbiriyle zaman bakımından çakışan birçok işi bir arada yapmak zorunda kaldığınız bir durumu anlatır mısınız?
    * Önemli bir projenizi nasıl planladığınız ve yürüttüğünüzü anlatır mısınız? Zaman planınız neydi? Ne gibi aksaklıklar yaşadınız?
    * Zaman zaman işlerimizi yetiştiremediğimiz durumlarla karşılaşıyoruz. Yapacaklarınızı yetiştiremeyecek durumda kaldığınız bir olayı anlatır mısınız? Durumu düzeltmek için neler yaptınız? Buna benzer durumlar son bir sene içinde ne sıklıkla görüldü? Bundan sonra bu tür durumları nasıl engellersiniz?
    * İşlerinizi önem ve aciliyetlerine göre doğru önceliklendirmeniz sonucu planınıza uygun tamamladığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız?

İkna etme:

    * Fikrinizi etkili bir şekilde çevrenize ilettiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Aktardığınız fikir neydi? Sonuç ne oldu? Tekrar aynı durumla karşılaşsaydınız neyi farklı yapardınız?
    * Fikrinizi kabul ettirmeye çalıştığınız ve kolay vazgeçmediğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Karşılaştığınız tepkiler nelerdi? Sizi zorlayan şeyler nelerdi?
    * Karşınızdaki kişilerin fikir, beklenti ve tarzlarına göre ikna yönteminizi değiştirdiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız?
    * Kişilerin dikkatini çekip bakış açılarını değiştirebildiğiniz derecede etki yaratabildiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Sonuç ne oldu?
    * Bulunduğunuz ortamda kendi görüşünüz doğrultusunda fikir birliği sağladığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız? Konu neydi? Fikir birliğini nasıl sağladınız?

Müşteri memnuniyeti:

    * Müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hangi yöntemleri kullanırsınız, anlatır mısınız?
    * Müşterinin beklentilerinin üstüne çıkabileceğiniz bir durumu anlatır mısınız? Neler yaparsınız? Müşterinin tepkisi ne olur?
    * Müşteri şikâyetiyle nasıl ilgilenirsiniz, bir örnekle anlatır mısınız?
    * Zor bir müşteri ile başa çıkacağınızı düşünün, böyle bir durumla nasıl başa çıkarsınız, anlatır mısınız?

İlişki Yönetimi:

    * Uzlaşmacı ve sabırlı bir davranış sergilediğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Nerelerde zorlandınız?
    * Tutarlı davranışlarınız sayesinde ilişkilerinizde güven yarattığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız?
    * Karşınızdaki kişilerin neler hissettiklerini tahmin ederek davranışlarınızı ona göre ayarladığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız? Sonuç beklediğiniz gibi oldu mu?
    * İlişki içinde olduğunuz kişilerle ve bu kişilerin sorunlarıyla ne şekilde ilgilendiğinizi bir örnek vererek anlatır mısınız? Sizce başarılı oldunuz mu?
   * Diplomatik davranarak görüş ayrılıklarının ve anlaşmazlıkların üstesinden gelebildiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Söz konusu görüş ayrılığı ve anlaşmazlıklar nelerdi? Sergilediğiniz davranış ne oldu?

Problem çözme:

    * Bugüne eğitim hayatınızda yaşamış olduğunuz en önemli problem neydi? Nasıl çözdünüz?

Yaratıcılık:

    * Yaptığınız işe nasıl yenilik getirirsiniz?


  Karar alma:

    * Eğitim hayatınızda almak zorunda kaldığınız zor bir kararı anlatır mısınız? Sonuç ne oldu?
    * Zor bir durumdan kurtulmak ya da bir sorunla karşılaşmamak için önemli bir kararı hızlı almak zorunda kaldığınız bir olayı anlatır mısınız?

Strese dayanıklılık:

    * Baskı ve stres altında çalışmak zorunda kaldığınız bir zamanı anlatır mısınız? Bu durumla nasıl başa çıktınız?

Risk alma:

    * Eğitim hayatınızda aldığınız en önemli risk sizce neydi? Sonuç ne oldu?
    * Risk almanızı gerektiren işler ile ilgili önemli bir karar vermek durumunda kaldığınız bir olayı anlatır mısınız?

Sonuç Odaklılık:

    * Eylem ve davranışlarınızı sonuca odaklanarak şekillendirdiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Nasıl engellerle karşılaştınız?
    * Takip ettiğiniz bir işi etkin ve hızlı şekilde sonuca ulaştırdığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız? İşi en kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek için neler yaptınız?
    * Hedefinize sıkı sıkıya odaklanarak başarıya ulaştığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız? Hedefinize ulaşabilmek için neler yaptınız?
    * Belirli bir sonuca ulaşabilmek için kullandığınız yöntemleri bir örnek üzerinden anlatır mısınız? En çok hangi konuda zorlandınız? Tekrar olsa neyi farklı yapardınız?
    * İş bitiriciliğiniz sayesinde önemli ve zor bir görevi tamamladığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız?
    * Sonuca varmanıza katkısı olmayan veya engelleyen işleri ortadan kaldırmanız sayesinde etkin bir şekilde tamamladığınız bir işinizi anlatır mısınız? Bu işleri nasıl tespit ettiniz? Nasıl ortadan kaldırdınız?

Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023, Salı