16 Faktör Kişilik Envanteri

İşe alım, yönetim geliştirme, takım oluşturma ve geliştirme, kariyer gelişimi danışmanlığı gibi alanlarda en çok kullanılan kişilik envanteri 16 Faktör Kişilik Envanteridir. Kaynaklarda 16PF olarak geçen envanter Big5 olarak bilinen testin de öncüsüdür. Envanter 16 temel kişilik özelliği ve 5 genel kişilik eğilimini ölçmeye çalışmaktadır.

 

Temel Kişilik Özellikleri

 

Grupta Olma İsteği, Problem Çözme, Amaçlarını Gerçekleştirme, Baskınlık, Spontanlık, Kuralları Sorgulama, Sosyal Girişkenlik, Mantık veya Duyguyu Kullanım, Başkalarına Güven, Soyuta Odaklılık, Kendini İfade Etme Tercihi, Kendini Sorgulama, Yeniliğe Açıklık, Karar Verme Tarzı, Mükemmeliyetçilik, Gerginlik’tir.

 

Genel Kişilik Eğilimleri

 

Başkalarıyla İlişki, Stresi Yönetme, Düşünme Tarzı, Etkileme ve İşbirliği, Düzen ve Esneklik’tir.

 

Türk kültürüne adaptasyonu Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılmıştır (https://www.dbe.com.tr/tr/kurumsal/15/16pf-kisilik-envanteri/).

 

Uyarlanmış Türkçe 16PF testine https://www.16personalities.com/tr/%C3%BCcretsiz-ki%C5%9Filik-testi linkinden ulaşabilirsiniz. Testi tamamladığınızda, kişilik tipiniz puanınıza göre tespit edilmiş olacak. Aynı sitede kişilik tipinizin kısa açıklamasını da bulabileceksiniz.

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023, Pazartesi