Hakkımızda

Koordinatörlüğümüz, 13.06.2018 tarihli ve 13 sayılı Rektörlük oluruyla “Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğü” adıyla kurulmuştur.

Koordinatörlüğümüz, mezunlarımızla üniversitemize değer katacak çalışmaların yapılabilmesine imkân sağlamak üzere üniversitemiz ile mezunlarımız arasında bir iletişim birimi olmak ve iletişim kanalları oluşturmak, mezunlarımızla kurulacak iletişim ve işbirliği çalışmaları ile ilgili iletişim ağı oluşturulması amacıyla iletişim araçları ve sosyal medya araçları üzerinden çalışmalar yapmak, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın, eğitim sürelerince ve mezun olduktan sonra iş yaşantılarında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik bilgilendirici ve eğitici çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimlerini diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşarak mezunlarımızın istihdamına ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. 

Misyonumuz

Öğrencilerimizin üniversitemize adım attıkları ilk yıldan itibaren kariyer bilincini oluşturarak, bilgi ve yeteneklerini geliştirme ve kariyer planlarını yapma konusunda rehberlik ederek her alanda donanımlı, tercih edilen, ülkemizde ve dünyada istihdam edilebilirliği yüksek mezun adayları yetiştirmektır. 

Vizyonumuz 

Öğrencilerimizin eğitimi süresince mesleki bilgi ve becerileri hakkında farkındalık oluşturarak bilinçli bir şekilde kariyer planlaması yapmasına olanak sağlayarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü haline getirmektir. 

Hedeflerimiz

- Öğrencilerimizin kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesine yardımcı olmak

- Öğrencilerimizin kazandıkları mesleki bilgi ve beceriler ile bireysel yeteneklerini birleştirerek kendilerini geliştirebilecekleri iş ve kariyer olanakları bulmalarına yardımcı olmak

- Öğrencilerimizin mezun olacakları alan ile ilgili sektörü ve iş dünyasını yakından tanımalarını, staj ve iş olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

- Öğrencilerimize özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının insan kaynakları yönetici ve/veya temsilcileri ile bir araya gelme olanağı sağlamak

- Öğrencilerimize alanda uzmanlığı ve başarıları ile öne çıkan akademisyenler ile bir araya gelme olanağı sağlamak

- Öğrencilerimize yurtiçi ve yurtdışı iş ve staj imkanları hakkında bilgilendirme yapmak

- Öğrencilerimize kişisel gelişim eğitimleri ve seminerler ile bireysel beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak

- Öğrencilerimize bireysel danışmanlık hizmetleri ile işe başvurma ve alınma süreçlerinde yardımcı olmak (Özgeçmiş hazırlama, mülakata hazırlanma, etkili iletişim becerileri, simülasyonlar vb.)

- Mezunlarımızla iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarında gerekli desteği sağlayabilmek ve mezunlarımızın mezun adaylarına sektörel yönlendirme ve kariyer koçluğu yapmalarına olanak sağlamak

Faaliyetlerimiz

Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacının üniversitemiz öğrencileri ve mezunları tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemek

- Faaliyetlerimiz ile ilgili konularda tanıtım günleri gerçekleştirerek öğrencilerimizi, mezunlarımızı ve kurumları bilgilendirmek

- Öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile çeşitli sektör ve kuruluşları bir araya getiren tanıtım toplantıları düzenlemek, öğrencilerin çeşitli alanlarda iş tanımları, iş hayatı, mesleklerdeki kariyer imkânları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak; personel talebinde bulunan şirketlerle mezunlarımız arasında iletişim sağlamak

- Bireysel kariyer danışmanlığı hizmetimizle öğrencilerimize iş arama teknikleri konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yardımcı olmak 

Mezunlarımızın üniversite yaşamı sonrasında da birbirleriyle işbirliği, dayanışma ve iletişim içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024, Pazar