Hakkımızda

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi (DPÜKAMER) kuruluş amaçları şunlardır;

a) Mezunlara ve üniversiteye değer katacak çalışmaların yapılabilmesine imkân sağlamak üzere Üniversite ile mezun öğrenciler arasında bir iletişim birimi olmak ve iletişim kanalları oluşturmak,

b) Mezunlarla kurulacak iletişim ve işbirliği çalışmaları ile ilgili iletişim ağı oluşturulması amacıyla iletişim araçları ve sosyal medya araçları üzerinden çalışmalar yapmak,

c) Öğrenci ve mezunların, eğitim sürelerince ve mezun olduktan sonra iş yaşantılarında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik bilgilendirici ve eğitici çalışmalar yapmak,

d) Bu çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimlerini diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşarak mezunların istihdamına ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak,

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi (DPÜKAMER) faaliyet alanları şunlardır;

a) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları ihtiyacının Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde öğrenim gören veya mezun öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemek,

b) Faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,

c) Öğrenciler ve mezunlar ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getiren tanıtım toplantıları düzenlemek, öğrencilerin çeşitli alanlarda iş tanımları, iş hayatı, mesleklerdeki kariyer imkânları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak; eleman talebinde bulunan şirketlerle mezunlar arasında iletişim sağlamak,

ç) Gerek seminerler, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yardımcı olmak ve kariyer danışmanlığı faaliyetlerini gerçekleştirmek,

d) Mezunlar için iş imkânları araştırmak,

e) Mezunlarının Üniversite sonrası yaşamlarında da birbirleriyle işbirliği, dayanışma ve iletişim içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak,

f) İnsan kaynakları veri tabanı oluşturmak,

g) Tanıtım amaçlı faaliyetler organize etmek,

Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2018, Cuma